Håkon Himle

Telefon: +47 913 53 344
E-post:

Kontakt for full CV

Håkon er utdannet Cand Scient fra Universitetet i Oslo og Master of Management fra BI i Oslo. Han har siden 1991 jobbet med IT- og Produktproblemstillinger innen bransjene Telecom, Forsikring og Olje først som fast ansatt siden som konsulent. Håkon har meget god IT forståelse og er med sin bakgrunn spesiellt egnet til teknisk tunge prosjektlederoppdrag. Håkon er Certified Scrum Master siden 2011.

Kompetanseområder