Ove Jørgen Carlsen

Telefon: +47 959 26 500
E-post:

Kontakt for full CV

Ove Jørgen Carlsen er Sivilingeniør fra NTNU, Industriell Økonomi og Teknologiledelse (1997), og har mer enn 15 års erfaring fra konsulentvirksomhet, linjeledelse og styrearbeid. I perioden 1998-2007 arbeidet Ove Jørgen i PwC Consulting og Bekk Management Consulting (4 år som partner), og han har en bred prosjekt-/ledererfaring innenfor digital forretningsutvikling, virksomhetsutvikling, endringsledelse og gevinstrealisering på tvers av ulike bransjer. Han har i perioden 2007-2013 hatt ulike direktørstillinger i Eniro med ansvar for strategi og forretningsutvikling, prosjekter, M&A (fusjoner, oppkjøp og salg) , tjenester/produkt og marked, strategiske partnerskap og salgsstrategi (B2B) og har gjennomført en omfattende transformasjon av selskapet. Han har flere års erfaring som styreleder/-medlem i selskap som har gjennomført snuoperasjoner for å maksimere eiernes verdi. Ove Jørgen startet i Nordic Adviser i 2014.

Kompetanseområder